Mirats

This Day in History: 1999-10-13

13/10/1999

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Hữu Hạnh

Kỹ sư Kỹ thuật, Đội Kỹ thuật Khí tượng

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật