Mirats

This Day in History: 1999-05-12

12/05/1999

Chúc mừng Sinh nhật Chị Vũ Ngọc Bảo Trân

Kiểm soát viên không lưu – Tổ không lưu  

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai