Mirats

This Day in History: 1997-10-02

02/10/1997

Chúc mừng Sinh nhật Chị Ngô Thị Hương Giang

Nhân viên khí tượng hàng không Tổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài