Mirats

This Day in History: 1997-09-10

10/09/1997

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lưu Văn Hàm

Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay – Đội phục vụ bay

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh