Mirats

This Day in History: 1996-04-05

05/04/1996

Chúc mừng Sinh nhật Anh Thái Văn Thọ

Nhân viên an ninh hàng không – Trạm Radar Cam Ranh

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh