Mirats

This Day in History: 1995-11-10

10/11/1995

Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Mơ

Nhân viên khí tượng hàng không – Tổ phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai