Mirats

This Day in History: 1995-09-20

20/09/1995


Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Thuận

Kiểm soát không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku