Mirats

This Day in History: 1994-11-24

24/11/1994


Chúc mừng Sinh nhật Anh Trần Quang Khải

Kiểm soát không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku