Mirats

This Day in History: 1994-10-11

11/10/1994

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phan Trần Quỳnh

Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay – Đội phục vụ bay

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh