Mirats

This Day in History: 1993-08-11

11/08/1993

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Trần Duy Tân

NV Kiểm soát mặt đất – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng