Mirats

This Day in History: 1993-07-23

23/07/1993

Chúc mừng Sinh nhật Chị Hà Đoàn Kim Ngân

Nhân viên ARO/AIS Tổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài