Mirats

This Day in History: 1993-05-15

15/05/1993

Chúc mừng sinh nhật Anh Đặng Hữu Tùng 

NV Đánh tín hiệu tàu bay – Đội ĐTH tàu bay

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng