Mirats

This Day in History: 1992-11-10

10/11/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trần Đình Toàn
Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay – Đội phục vụ bay
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh