Mirats

This Day in History: 1992-11-08

08/11/1992
Chúc mừng Sinh nhật Anh Đào Việt Cường
Kiểm soát không lưu 
Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát