Mirats

This Day in History: 1992-11-07

07/11/1992

Chúc mừng Sinh nhật chị Lê Thu Thủy
Kiểm Soát viên không lưu
Trung tâm Tiếp Cận-Tại Sân Cam Ranh