Mirats

This Day in History: 1992-06-26

26/06/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lương Sơn Hải
Nhân viên ARO/AIS Tổ Phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài