Mirats

This Day in History: 1991-10-30

30/10/1991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phạm Quốc Thắng
Kíp phó không lưu
Trung tâm Tiếp Cận-Tại Sân Cam Ranh