Mirats

This Day in History: 1991-10-20

20/10/1991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trương Thanh Nghị
Nhân viên an ninh hàng không – Tổ An ninh – Phục vụ
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh