Mirats

This Day in History: 1991-10-16

16/10/1991
Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Quang Hưng
Kỹ sư Kỹ Thuật 
Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku