Mirats

This Day in History: 1991-08-16

16/08/1991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Văn Huy
Đội Phó – Đội phục vụ bay
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh