Mirats

This Day in History: 1991-08-02

02/08/1991

Chúc mừng sinh nhật Chị Trần Thị Huyền Trang Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng