Mirats

This Day in History: 1991-06-12

12/061991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phan Đức Cảnh
Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay – Đội phục vụ bay
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh