Mirats

This Day in History: 1991-06-09

09/06/1991

Chúc mừng sinh nhật Anh Lại Đăng Cường Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng