Mirats

This Day in History: 1990-12-26

26/12/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lê Văn Triệu
Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay – Đội phục vụ bay
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh