Mirats

This Day in History: 1990-12-09

9/12/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Quân
Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng