Mirats

This Day in History: 1990-11-12

12/11/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Cao Thị Trà Giang
Kiểm soát viên không lưu
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh