Mirats

This Day in History: 1990-10-26

26/10/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Ngô Thanh Thảo

Kiểm soát không lưu Tổ Không lưu – Đài KSKL Tuy Hòa