Mirats

This Day in History: 1990-09-24

24/09/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Tấn Trung

NV Khí tượng hàng không Tổ Phục vụ bay – Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa