Mirats

This Day in History: 1990-08-18

18/08/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Huỳnh Ngọc Vũ
Nhân viên kỹ thuật Đội Radar Quy Nhơn
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật