Mirats

This Day in History: 1990-08-10

10/08/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Trần Thị Minh Hiền
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai