Mirats

This Day in History: 1990-05-29

29/05/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Ngân Tiền
Nhân Viên Khí Tượng
Tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát