Mirats

This Day in History: 1990-05-15

15/05/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Tuấn Ngọc
Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng