Mirats

This Day in History: 1990-03-23

23/03/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Vũ Bảo Ngọc
Kiểm Soát viên không lưu
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh