Mirats

This Day in History: 1990-03-22

22/03/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Hoàng Nhật Minh
Nhân viên Kĩ Thuật- Đội kỹ thuật khí tượng
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng