Mirats

This Day in History: 1990-02-23

23/02/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Phạm Nguyễn Thanh Hưng NV Đánh tín hiệu tàu bay – Đội ĐTH tàu bay – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng