Mirats

This Day in History: 1990-01-10

10/1/1990
Chúc mừng Sinh nhật Chị Phạm Thị Quỳnh Trang
Kiểm soát không lưu 
Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku