Mirats

This Day in History: 1989-10-02

02/10/1989

Chúc mừng Sinh nhật Anh Biện Văn Hòa
Nhân viên an ninh hàng không – Tổ An ninh – Phục vụ
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai