Mirats

This Day in History: 1989-05-10

10/05/1989

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa
Nhân viên an ninh hàng không – Tổ An ninh – Phục vụ
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh