Mirats

This Day in History: 1989-04-25

25/04/1989

Chúc mừng Sinh nhật Chị Trần Thị Mỹ Phường
Nhân viên khí tượng hàng không – Tổ phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai