Mirats

This Day in History: 1988-06-22

22/06/1988

Chúc mừng sinh nhật Anh Lương Phú Nghĩa
Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng