Mirats

This Day in History: 1988-04-27

27/04/1988

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Đình Trường
Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng