Mirats

This Day in History: 1987-09-25

25/09/1987
Chúc mừng Sinh nhật Anh Đặng Duy Phương


Kiểm soát không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát