Mirats

This Day in History: 1987-09-06

6/9/1987
Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Thế Hiển


Kiểm soát không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku