Mirats

This Day in History: 1987-08-10

10/8/1987

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trần Xuân Diệu


Nhân Viên Khí Tượng Hàng Không


Tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku