Mirats

This Day in History: 1986-02-12

12/02/1986

Chúc mừng sinh nhật Anh Hoàng Thành Trung

Nhân viên Kĩ Thuật- Đội radar Sơn Trà

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Đà Nẵng