Mirats

This Day in History: 1985-05-25

25/05/1985

Chúc mừng Sinh nhật Anh Hoàng Văn Đoàn

Nhân viên khí tượng hàng không – Tổ phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai