Mirats

This Day in History: 1984-10-30

30/10/1984
Chúc mừng Sinh nhật Anh Lê Thanh Nam

Đài phó (Không lưu)

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku