Mirats

This Day in History: 1983-10-16

16/10/1983

Chúc mừng Sinh nhật Chị Phan Thị Nhàn

Nhân viên Phục Vụ – Tổ An ninh – Phục vụ

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh