Mirats

This Day in History: 1982-12-22

22/12/1982

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Đình Hải

Nhân viên khí tượng hàng không Tổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài