Mirats

This Day in History: 1982-07-10

 

10/07/1982

Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Phương Thoa

Kíp Trưởng không lưu

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh